Proč výzkum

To nejjistější rozhodování je vždy rozhodování na základě dat. Správně provedený výzkum tak dokáže firmám a institucím pomoci dělat správná strategická rozhodnutí.

Data je důležité nejen získat a zpracovat, ale také podle nich vytvořit správná doporučení a na jejich základě dokázat implementovat konkrétní kroky. Právě o práci s daty a doporučeními, která vzešla z výzkumů, je projekt Výzkum pro byznys. 

Inspirujte se tím, co výzkum přinesl firmám a organizacím například v bankovnictví, výrobním sektoru, potravinářství, stavebnictví nebo neziskovém sektoru. Podívejte se, jak se jeho výsledky promítly do prezentace firem, jejich marketingové komunikace nebo komunikace se zákazníky.

Ve STEM/MARK máme zkušenosti s marketingovým výzkumem už od roku 1994. A za tu dobu víme, že výzkum není jen o sběru dat a jejich zpracování. 

Pracujeme s moderními metodami a nástroji a stavíme na zkušenostech našich analytiků. Při analýze dat hledáme odpovědi na otázky, které má výzkum zodpovědět, a umíme navíc najít skryté vazby a informace mimo základní zadání. Pokud je považujeme za přínosné, zahrnujeme je do výstupů. Ty jsou vždy věcné, stručné a přehledné, respektující vaše časové možnosti.

Výsledky výzkumu dokážeme osobně odprezentovat. Umíme o jejich kvalitě a přínosu přesvědčit nejen veřejnost nebo novináře, ale hlavně odborníky pohybující se ve vašem oboru nebo přímo vaše kolegy.