STEM/MARK + Hranipex: Výzkum pro výrobní firmu na 12 trzích

12. 3. 2022

B2B výzkum ve 12 zemích přinesl výrobní firmě informace, díky kterým expandovala do dalších států

Přesvědčit vedení společnosti Hranipex, že by se jí mohl hodit výzkum trhu, nebylo snadné. Majitel firmu před lety zakládal a prošel s ní nejrůznějšími situacemi. Nepředpokládal, že jsou v rámci chodu společnosti okolnosti a informace, které by ho mohly překvapit.

„Zkoumali jsme zejména, jak má komunikace značky a jejích prodejců vypadat. Zda má být různá pro každou z 12 zemí, v nichž Hranipex funguje. Řešili jsme též pozici značky na trhu, její konkurenci a porovnání,“ vysvětluje Jan Tuček, ředitel agentury STEM/MARK. 

Ve vybraných zemích provedla agentura osm hloubkových rozhovorů. Podstatné bylo zjistit, co zákazníky Hranipexu trápí a jak o tom hovoří. Specifická terminologie každého oboru je totiž při sestavování dotazníků velmi důležitá. Pracovníci agentury poté nechali přeložit dotazníky do 11 jazyků a v každé z 12 zemí uskutečnili 100 telefonických rozhovorů s výrobci nábytku. 

Díky tomu mohla agentura přesně určit positioning značky v jednotlivých zemích a jeho příčiny. Souhrnná zpráva obsahovala též podrobné informace o brand awareness. Doplněná byla přesným popisem situace a doporučeními ke komunikaci v daných státech. „Je rozdíl ve vnímání české společnosti na západě a na východě. Proto jsme doporučovali také přesné kroky k tomu, jak komunikovat s truhláři v Rumunsku, Litvě, Francii či ve Velké Británii. Například v západních zemích postačí ke komunikaci web, na východě raději preferují kontakt s obchodníkem,“ doplňuje Jan Tuček. 

Marketingové oddělení si na základě výzkumu nastavilo rozličné typy a formy komunikace pro různé země, s nimiž dále pracují i více než dva roky po výzkumu. Díky spolupráci se STEM/MARK si společnost utvořila daleko přesnější obrázek o svém fungování za hranicemi, lépe nyní plánuje a využívá informace pro strategický marketing. Data posloužila k nastavení ročních obchodních cílů pro každou zemi a pobočku. Na základě informací z výzkumu Hranipex expandoval v zemích svého působení a rozšířil se na další trhy. 

Udělejte si lepší obrázek o své značce na českém i zahraničních trzích.