STEM/MARK + Hranipex: Výzkum pro výrobní firmu na 12 trzích

5. 3. 2022

Konjuktura je dobrý čas pro vyzkoušení nových věcí

Majitelé a manažeři výrobních firem často znají svůj podnik do posledního šroubku. Mívají přehled o dlouhodobých proměnách ve svém oboru a rozumí všem soukolím a jejich pohybům ve své firmě. I přes rozsáhlé zkušenosti a znalosti se však mohou díky výzkumu dozvědět o svém podnikání spoustu nových věcí. Pohled nezávislého výzkumníka a jeho schopnost položit správné otázky může přinést překvapivé poznání či nové směry uvažování.

Výzkum pomáhá výrobním firmám k růstu. Přesto bývá někdy obtížné vedení firmy přesvědčit o jeho prospěšnosti. „Častým impulzem k výzkumu je generační výměna. Otcové zakladatelé jdou do důchodu a předávají firmu buď potomkům, nebo najatému managementu. Druhým důvodem k výzkumu bývají změny na trhu, ať už v poptávkovém či dodavatelském řetězci. Třetím je určitě snaha o expanzi na nové trhy. A v neposlední řadě hraje roli též snaha o ověření nové strategie, otestování cenové citlivosti či vstup nového konkurenta na trh,“ popisuje obvyklé motivy k navázání spolupráce Jan Tuček z výzkumné agentury STEM/MARK.

Triumvirát vedoucí k úspěchu

Dobrou příležitostí k tomu provést marketingový výzkum může být také období, kdy se firmě dobře daří a zažívá konjunkturu. V takové chvíli nastává správný čas prověřit, zda všechny úseky fungují tak, jak mají, podnik má správně nastavené spolupráce a dobře komunikuje. Právě tady může marketingový výzkum mnohé prozradit a zasadit do souvislostí. Oblast výrobních firem však má svá specifika. Jde totiž o B2B podnikání, v jehož případě je realizace výzkumu složitější než v B2C oblasti. Výzkumná agentura má totiž v tomto případě za úkol zjistit, jaký názor mají celé firmy nebo jejich zaměstnanci na konkrétní pozici. 

I v takovém případě kvalitnímu výsledku nejvíc pomáhá, když si klient s agenturou vytvoří partnerský vztah. „Důležitá je vzájemná důvěra a porozumění, což platí nejen u výrobních firem. Díky tomu se agentura může zapojit do strategických rozhodování. Čím více je vtažena do děje, tím lépe pak tvoří například výzkumné otázky, a to nejen do dotazníků, ale i do samotného briefu. To pak pomáhá lepšímu zpracování výsledků,“ upřesňuje Jan Tuček. 

Dotazníky musí fungovat v němčině i v urdštině

Agentura zapojená do dění ve firmě dokáže lépe říct, na co je výzkum dobrý. A umí také snáze určit, zda a v jaké situaci je výzkum potřeba. Vůbec nejlepší výsledky vznikají z nepřetržité komunikace klienta, výzkumné a komunikační agentury. Ostatně, potřebu rozhovoru má STEM/MARK přímo vetknutou do svého motta, které zní Marketingový výzkum je dialog.

Takový rozhovor pak dokáže překonávat hranice. STEM/MARK běžně dělá výzkumy v rozvinutých státech Evropy, ale například také v zemích jako je Bělorusko či Moldavsko. „Nedávno jsme realizovali online výzkumy z Česka třeba v Pákistánu či na Filipínách. Musím říct, že skriptování dotazníku v pákistánštině či v urdštině byla docela výzva, i když jsme měli texty přeložené,“ poznamenává s úsměvem Tuček. Pro práci v cizině se STEM/MARK obvykle propojuje s místními výzkumnými agenturami. Díky takové spolupráci snáze překonává jazykové a kulturní bariéry, a to zejména ve vzdálenějších zemích. Nespoléhá se na ni však vždy. Například v rámci projektu pro Hranipex vyráželi pracovníci agentury sami dělat hloubkové rozhovory například do Německa.