STEM/MARK + Carla: Role výzkumu v rebrandingu

8. 12. 2021

Nový design obalů čokolády navrhli pomocí dat z průzkumů. Díky tomu se líbí 86 % lidí

Pocity grafika a názory klienta musí jít při rebrandingu stranou. Proto sáhlo Ler digital studio při tvorbě desetileté vize a rebrandingu značky Carla po důkladném průzkumu. Výsledky odhalily překvapivá fakta v chování zákazníků.

„Ukázalo se, že pro zákazníky není logo téma. Problémy byly jinde. Další průzkumy nás pak nasměrovaly, jak pokračovat se strategií,“ vysvětluje Tomáš Zadák, CEO Ler digital studia.

„Využili jsme Český národní panel. Pro průzkum jsme měli 800 dotazovaných. V menších průzkumech odpovídalo 500 lidí,“ doplňuje specialista marketingového výzkumu agentury STEM/MARK Jan Burianec. Průzkum ukázal, že tradiční česká čokoládovna si mezi konkurencí stojí dobře. Avšak trh s čokoládou je poměrně rozmělněný. Zákazníci si vybírají od každého výrobce jiný produkt.

Agentura STEM/MARK proto sáhla po kvantitativních výzkumech, testovala nejrůznější vizuály na rozmanitých nosičích a zkoumala ze všech úhlů, jak na ně lidé reagují. 

Z dat vyplynulo, že grafické trendy nejsou zárukou líbivosti. „Bylo zajímavé sledovat, jak cílová skupina reaguje na změny designu. Například když grafik navrhl design, který splňoval trendy, i ty ze zahraničí, ukázalo se, že ve výzkumech naprosto selhal. Proto je důležité nespoléhat na svoji intuici, ale řídit se daty z trhu a výzkumem,“ doplňuje Tomáš Zadák. Studio podle výsledku průzkumů zdokonalilo design natolik, že se líbil téměř 9 z 10  dotázaných. V průběhu 2 let navíc vzrostla podpořená znalost značky téměř o 16 procent. 

Data budou Ler digital studiu a čokoládovně Carla sloužit dál. „Zjistili jsme, že je potřebujeme ke každodenní práci a využijeme je k vyhodnocení strategie z dlouhodobého hlediska,“ doplňuje Tomáš Zadák.

Chystáte rebranding či novou grafiku svého produktu? Opřete se o data a informace o svých zákaznících a jejich preferencích.