STEM/MARK + Cesta domů: Výzkum v neziskovém sektoru otevírá cestu k institucím, dárcům i do médií

14. 7. 2022

Učitelé i rodiče si přejí zařadit do školních osnov téma smrti, vyplynulo z výzkumu pro organizaci Cesta domů

Už 20 let provozuje nezisková organizace Cesta domů mobilní hospic a snaží se ve společnosti otevírat diskuze na téma smrti. Přestože jde o přirozenou součást našich životů, pro mnoho lidí jde o tabu, které odemykají až ve chvíli, kdy se jich bezprostředně týká. Právě to se snaží Cesta domů změnit.

„Pokud je to jenom trochu možné, opíráme svou práci o dobře zanalyzovanou potřebu, na kterou v společnosti reagujeme a kterou uspokojujeme. Ať už je to v přímé péči a nebo v osvětě. Vždycky když rozjíždíme větší projekt, tak si výzkum dopřejeme. Věříme, že to má smysl,“ vysvětluje Anna Kačabová, vedoucí osvěty v organizaci Cesta domů.

Učitelé a rodiče chtějí otevřeně hovořit o smrti, často však neví, jak na to

Také proto vznikl rozsáhlý výzkum, který se zaměřil na téma umírání a smrti ve školách. Agentura STEM/MARK oslovila učitele a rodiče žáků základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů. Odborníci z agentury zvolili kombinaci kvantitativního a kvalitativního šetření – individuální rozhovory doplnily online dotazování. „Hlavním tématem u pedagogů bylo, zda a jak často se setkávají s úmrtím ve škole, jak s tímto tématem nakládají a jestli jsou připraveni na něj reagovat. U cílové skupiny rodičů jsme zjišťovali, jak o tomto tématu dokáží v rodinách se svými dětmi komunikovat,“ upřesňuje zástupkyně ředitele STEM/MARK Klára Horzinková.

Z výzkumu vyplynulo, že učitelé i rodiče se shodují na tom, že o smrti je potřeba s dětmi komunikovat otevřeně. Avšak ani jedna skupina se na to necítí být dobře připravena a nevnímá dostatek podpory. Více než polovina učitelů se setkala s nutností řešit situaci spojenou s úmrtím nebo s umíráním v rodině žáka. 72 % učitelů si přeje, aby se toto téma stalo součástí školní výchovy. Také 4 ze 7 dotázaných rodičů by byli rádi, kdyby se tato problematika dostala do školních osnov. Anna Kačabová poukazuje, že z výzkumu navíc nepřímo vyplynulo, že jediný, kdo téma nyní otevírá, jsou samotné děti. „Potvrzuje to skutečnost, kterou vidíme i v naší vlastní praxi, a také náš předpoklad, že o tomto tématu je potřeba mluvit otevřeně, bez předsudků a tabu,“ dodává.

Výzkum otevírá cestu k institucím, dárcům i do médií

Velký výzkumný vzorek poskytl neziskové organizaci Cesta domů přesnější informace pro každodenní práci. A dodal ještě jeden důležitý trumf. Cesta domů má díky němu silnou vyjednávací pozici při setkání s dárci nebo s důležitými institucemi, jako je například ministerstvo školství. Velký výzkum navíc zajímá také média a díky tomu se podstatné informace dostanou k více lidem.

Spolupráce STEM/MARK a Cesty domů potvrzuje, že i toto nelehké téma se dá zpracovat do výzkumu. „Důležité je, jak nadále pracovat s výstupy, které z výzkumu vyplynou. Já jsem velmi hrdá na to, že nezisková organizace Cesta domů využila naše data a podklady nejenom v rámci osvěty, ale také pro svou publikační činnost. Vznikla z nich krásná brožurka Slon u tabule určená nejenom pro pedagogy, rodiče, ale i pro ty nejmenší,“ uzavírá Klára Horzinková.