STEM/MARK + Skanska: Jak výzkum pomáhá developerům správně komunikovat

28. 3. 2022

Výzkum pro developerskou společnost Skanska odhalil velký příklon k udržitelnosti a ochotu si za ni připlácet

Sladění hodnot značky a jejích zákazníků je velmi důležité. Proto společnost Skanska už 7 let sleduje vnímání své značky a také to, s jakými hodnotami si ji veřejnost spojuje. V případě známého rezidenčního developera hraje velkou roli udržitelnost. Proto je logické, že se v průzkumech prováděných agenturou STEM/MARK zaměřil na tento ukazatel podrobněji.

Z výzkumu vyplynulo, že 82 procent dotazovaných podporuje udržitelnost v bytové výstavbě. Lidí ochotných si za takové bydlení dokonce připlatit je 37 procent. Nejvíce téma udržitelnosti řeší mladší cílová skupina. Jde převážně o ženy do 35 let s vysokoškolským vzděláním. 

„Průzkum neslouží primárně ke zlepšování ekonomického výsledku, ale jako důležitá zpětná vazba pro naše oddělení marketingu a komunikace. Naši kolegové potřebují vědět, zda je naše kampaň v souladu s tím, co si lidé myslí o společnosti Skanska, a zda je dobře vnímaná. Jsem velice rád, že výsledky jsou pozitivní, že znalost naší značky je vysoká a lidé mají stejné hodnoty, jako má naše společnost. To znamená ohleduplnost k životnímu prostředí a udržitelný životní styl,“ vysvětluje Jiří Bláha, Operational Excellence Manager společnosti Skanska. 

Rozhodnutí založené na datech

„Tak velká společnost jako my si nemůže dovolit dělat rozhodnutí jen na základě intuice, která je samozřejmě důležitá. Ale neméně důležitá jsou tvrdá fakta získaná vědeckou metodou. Proto používáme průzkum trhu a proto spolupracujeme se společností STEM/MARK,“ dodává Jiří Bláha. 

Agentura STEM/MARK používá pro tracking značky Český národní panel, který má zhruba 50 tisíc respondentů a široké pokrytí po České republice. „Výhodou je, že můžeme podle klienta oslovit velmi přesnou cílovou skupinu. V případě značky Skanska to znamená zacílení na bonitní klientelu, která v blízké budoucnosti plánuje nákup nemovitosti v okolí Prahy nebo v Praze,“ upřesňuje Klára Horzinková, zástupkyně ředitele STEM/MARK.

44 % lidí si vybaví Skanska jako první

Průzkum dlouhodobě ukazuje vysokou znalost značky. Když se řekne developer, stále více lidí si vybaví jméno Skanska. Aktuální data dokonce uvádí, že jde o 44 procent. „Výzkum probíhá dvakrát za rok. Na konci kampaně se zeptáme veřejnosti, jak ji vnímala, jaké developery zná a jaké atributy jim přisuzuje,“ doplňuje Jiří Bláha. Kromě toho si Skanska tímto způsobem vytváří lepší přehled o konkurenci. Výsledná data pak zužitkuje v další komunikaci se stávajícími zákazníky i potenciálmi klienty. 

Trackingem značky to však nekončí. Skanska se snaží zjistit názory lokálních komunit a plánuje také podrobněji sledovat spokojenost svých zákazníků. Společnost zajímá, jak se jejím klientům bydlí v jejich nových domovech. A jsou pro ni podstatné též názory budoucích sousedů. Kromě udržitelnosti je totiž pro firmu Skanska velkým a důležitým tématem také společenská odpovědnost.

Jak se staví vaši zákazníci k udržitelnosti a dalším hodnotám? Zjistěte, jak si stojí vaše značka. Ozvěte se nám a společně probereme možnosti ve vašem oboru.