STEM/MARK + Cesta domů: Výzkum v neziskovém sektoru otevírá cestu k institucím, dárcům i do médií

14. 7. 2022

Výzkum pro neziskové organizace dokáže ovlivnit aktivity i rozpočet

Marketingové výzkumy pro firmy a neziskové organizace se zásadně neliší. V obou případech potřebuje klient zjistit informace důležité pro svou činnost. Přesto má však práce pro neziskové subjekty svá specifika. Jde například o zmapování citlivých témat, která se v tomto sektoru objevují častěji. Zkušený výzkumník si však dokáže poradit i s touto překážkou.

„Při sestavování dotazníku, případně scénáře rozhovoru, se vždy musíme vžít do role respondenta a poskládat otázky a jejich znění tak, aby bylo vyplňování co nejpohodlnější a aby ho respondent v polovině neukončil. Pokud je téma nepříjemné, tak je dobré o tom informovat předem. Otázky musí být kladeny objektivně, citově nezabarveně, protože čím citlivější téma, tím větší riziko, že by mohla nevhodně položená otázka emočně nabádat k určité odpovědi,“ vysvětluje Klára Horzinková, zástupce ředitele STEM/MARK.

U složitého problému zkušení odborníci vždy hledají hlubší důvody a vysvětlení. Kvantitativní a klasická dotazníková šetření proto doplňují o kvalitativní výzkumné metody. Odpovědi hledají v hloubkových individuálních rozhovorech a skupinových diskuzích.

Jak se hledá sponzor

Zmapovat a popsat svou cílovou skupinu a její potřeby je velmi důležité pro každý subjekt. Neziskové organizace by však měly mít podrobný přehled ještě v další podstatné oblasti. Jedná se o sponzory a potenciální přispěvatele. Díky nim mohou organizace plnit svůj účel mnohem lépe. Dobře nastavený výzkum a data z něj plynoucí dokážou lépe vymezit tuto skupinu, jejich přání a případné překážky mecenášství. Z výzkumných informací pak může vzejít prezentace na vhodně zvolených komunikačních kanálech. Data se též mohou stát pokladem pro vyjednávání s veřejnou správou či dalšími organizacemi.

„Například výzkum pro organizaci Cesta domů měl velmi široké uplatnění. Na základě jeho výsledků se organizace nejen snaží popularizovat studovanou problematiku, ale celkově šířit osvětu a otevírat nepříjemná témata ve společnosti. Slouží také jako podklady v rámci jejich publikační aktivity, při zpracování nejrůznějších brožur, letáčků a příruček, potenciálně i jako součást odborných přednášek a seminářů pro širokou veřejnost,“ doplňuje Anna Kačabová, vedoucí osvěty organizace Cesta domů.

Výsledky dobře sestaveného výzkumu se mohou stát podkladem pro plánování dalších aktivit, mohou nasměrovat strategické, finanční a marketingové činnosti. Data tak hrají důležitou roli v diskuzích o rozpočtu.

Agentura STEM/MARK s neziskovými organizacemi spolupracuje dlouhodobě. Vnímá jejich důležitou podpůrnou roli ve společnosti, proto například těmto institucím a pomáhá s hledáním sponzorů. Prostřednictvím výzkumů STEM/MARK pak neziskové organizace podporuje v jejich práci, přispívá ke zpřesňování jejich zaměření a komunikační strategie. Vzájemná spolupráce díky tomu získává nový úhel.